Saturday, 1 October 2011

Maafkanlah orang yang menzalimi anda dan sambunglah tali silaturrahim dengan orang yang memutuskannya dari anda. Berilah orang yang tidak pernah memberi kepada anda dan berlaku lembutlah kepada orang yang berbuat jahat kepada anda. Jika anda mampu melakukan semua ini, niscaya anda akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenteraman

No comments:

Post a Comment