Monday, 3 October 2011

Alangkah agungnya seorang yang mati syahid.Di akhirat dia memperoleh kebesaran luar biasa. Dia tidak meninggalkan dunia ini kecuali dengan barisan yang mulia. Manusia menangis, sedangkan mati syahid tersenyum

No comments:

Post a Comment