Monday, 3 October 2011

Hidup kita di dunia hanyalah sementara. Itulah ungkapan peringatan yang selalu kita dengar agar kita tidak terus leka. Dengan ungkapan itulah membuatkan kita teringat akan datang suatu hari nanti di mana kita akan meninggalkan dunia, bertemu ALLAH s.w.t..ALLAH s.w.t menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, dan kita fahami amanah kita sebagai khalifah di muka bumi, maka kita sewajibnya melaksanakan titah perintah-Nya tanpa ragu-ragu. Sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada ALLAH s.w.t..

No comments:

Post a Comment