Friday, 30 September 2011

KEBAIKAN 4 PEKARA

Kebaikan itu semuanya terhimpun dalam 4 perkara : percakapan, diam, pandangan dan gerak."

Tiap-tiap percakapan yang tidak disertai dengan mengingati Allah adalah sia-sia.

Tiap-tiap diam yang tidak disertai dengan mengingati Allah adalah leka.

Tiap-tiap pandangan yang tidak disertai dengan pengambilan iktibar adalah lalai.

Tiap-tiap gerak yang tidak disertai dengan penghambaan adalah kosong.

Semoga Allah merahmati hamba yang telah menjadikan percakapannya sebagai zikir, diamnya sebagai tafakur, pandangannya sebagai iktibar dan geraknya sebagai perhambaan. Dari lisan dan tangannya manusia mendapat kesejahteraan.

No comments:

Post a Comment